[In English] [En français]

Шинэчлэлт ба шилжүүлэлт

Fiable.biz нь таньд цахим сайтын шилжүүлэлт, засварлалт, сайжруулалт ба шинэчлэлтийн үйлчилгээний үнийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Эдгээр үйлчилгээнүүд нь веб сайтын багцын үнийг төлдөг эсвэл төлчихсөн хүмүүс үзэхэд зориулагдсан.

Fiable.biz-рүү сайтаа шилжүүлэх

Хэрвээ та аль хэдийн өөр үйлчилгээ үзүүлэгчидэд үнэгүй ч гэсэн веб сайттай ба түүнийг Fiable.biz уруу шилжүүлэхээр бол эхний жилд Fiable.biz дэхь өмнөх сайттай ижилхэн сайт нь хуучин сайтын ижилхэн үүргүүд-ийг оруулсан ч гэсэн үнэгүй байдаг. Та зөвхөн байж болох өргөтгөлүүдийг мөн түүнчлэн байж болох график дизайн ба бичвэрийн үйлчилгээг төлдөг. Энэ хямдралыг хүлээн авахын тулд, одоогийнхоо байршуулах үйлчилгээний үнийг төлчихсөн гэсэн тооцооны баримттай бичвэрийг бидэнд э-мэйлээр явуулахад хангалттай (Хэрэв үнэгүй бол сайтынхаа хаягийг бидэнд явуулах хэрэгтэй). Тэр нь аль хэдийн Drupal-ийн сүүлийн хувилбар дээр суурилсан сайт биш бол, таны сайт дээрх зарим зүйл өөрчлөгдөнө. Зарим үүргүүд нь Fiable.biz-ээс авах боломжгүй байж магадгүй, тийм тохиолдолд бид гэрээнд гарын үсэг зурахын өмнө таньд мэдэгдэнэ.

Жишээ нь, Хэрэв та аль хэдийн зочинд сэтгэгдэлээ үлдээх боломж өгөх 9-н хуудастай веб сайт ба домейн нэртэй, энэ бүгдийг Fiable.biz рүү шилжүүлэнгээ 2 хуудас ба зочны тоолуур нэмүүлэх, Fiable.biz-ээр шинэ веб дизайн хийлгүүлэх, ба Англи хэлнээс Франц хэл рүү 3 000 тэмдэгийг Fiable.biz-ээр орчуулуулахыг хүсвэл, дараа нь та веб сайтаа шилжүүлүүлсэний төлөө Fiable.biz-д мөнгө төлөхгүй, нэг жилийн турш анхны 9-н хуудсаа байршуулах үйлчилгээ үнэгүй, нэг жилийн туршид домейн нэрт дахин мөнгө төлөхгүй, суурилуулалт ба сэтгэгдэл модулийн нэг жилийн хэрэглээ нь үнэгүй байдаг. Иймээс та анхны жилдээ зөвхөн 10 ба 11-р хуудаснууд жилд 20-н нэгж, зочны тоолуурын модуль 20 нэгж, шинэ веб дизайн бүтээх 120 нэгж ба орчуулга 3 000 × 0,02 нэгж = 60 нэгжийг төлнө. Энэ бол нийт 220 нэгж болно.

Нэмэлт засварлалт, сайжруулалт ба шинэчлэлт

Fiable.biz веб сайтаа жилээр нэхэмжилдэг, бөгөөд та дараа жилд ба жил бүр та өөрөө сонгон засварлалт эсвэл сайжруулалтаа нэмэлт төлбөргүйгээр хийлгүүлэх боломжтой. Түүнээс гадна, та интернетээр өөрөө байнга үнэгүй шинэчлэх боломжтой. Тиймээс та Fiable.biz-ээр хийлгэмээр байвал доорх үнүүд зөвхөн нэмэлт засварлалтууд, сайжруулалтууд, ба шинэчлэлтүүдэд хамаардаг.

Нэмэлт засварлалт
40 нэгж. Шинээр график дизайн бүтээх, зураг авах, текст шивэх ба бусад үйлчилгээнүүд ороогүй.
Нэмэлт сайжруулалт
20 нэгж. зураг авах, текст шивэх ба бусад үйлчилгээнүүд ороогүй.
Fiable.biz-ээр нэмэлт шинэчлэлт хийлгэх
хуудас нь 2 нэгж. Нэмэлт үйлчилгээнүүд(текст шивэх, орчуулга, зураг авах гэх мэт) энэ үнэнд ороогүй байдаг.