[In English] [En français]

Fiable.biz Сэдвийн үйлчилгээнүүд

Fiable.biz нь сэдвийн үйлчилгээнүүдийнхээ үнэ тарифыг танилцуулаж байгаадаа баяртай байна. Зөвхөн таныг цахим сайтын үйлчилгээний багцуудын нэгийг төлчихсөн тохиолдолд энэ үнүүд хүчинтэй байдаг. Хэрэв та ямар ч цахим сайтгүй доорх үйлчилгээнүүдийн нэгийг захиалмаар байвал Fiable.biz-ээс үнэлгээг асууна уу.

Эвлүүлэг

Шивэх
0.01 нэгж/тэмдэгт, өөрөөр хэлбэл 4 000 тэмдэгттэй хуудаст 40 нэгж. Зураггүй зай багатай A4 хуудаст 4 000 тэмдэгт ордог харин вэбэд ийм хуудас урт. Мэдээлэл зүйн аргаар тооцдог бүх тэмдэгт орно, үүнээс цэг таслал, зайнууд. Харин харагдахгүй хуудсны техникийн гарчгийн тэмдэгтүүд тооцогддогүй. Шивэх үйлчилгээнд шалгах үйлчилгээ нь орохгүй; өөрөөр хэлбэл хэрэв гар бичвэр нь алдаатай бол алдаанууд нь хэвээрээ шивэгдэнэ.
Хүснэгт оруулах
1 нэгж/хүснэгт.
Хяналтын уншилт
Бид энд зөвхөн ойролцоо үнэлгээгээр хангадаг. Сэдэв нь их алдаатай бол өсгөж, их сайн бол багасгаж болно. Биднээс нарийн үнэлгээ асууна уу. Англи, франц, монгол хэлэнд бол үнэ ойролцоо: 0.01 нэгж/тэмдэгт. Өөр хэл бол биднээс асуугаарай.

Хүний орчуулга

Бид доорх хэлнүүдийн хоорондох хүний орчуулгаар (машины орчуулгаас эрс ялгахын тулд ийм нэрлэдэг) хангаж болно: Монгол, Англи, Орос, Хятад, Франц, Испани, Араб. Монгол ↔ Солонгос ба олон өөр орчуулга ч боломжтой. Олон улсын хоёр хэлний хооронд (Англи, Орос, Хятад, Франц, Испани, Араб) шинжлэх ухаан, техник, уран зохиолын олон боломжтой. Ховор онцлог чанар, эсвэл хэлний өөр хос бол хэл сонирхож байгаа онцлог чанар нь боломжтой эсэхийг мэдэхийн тулд Fiable.biz-ээс асууна уу. Орчуулгын төлбөрийг тэмдэгтээр тооцдог. Мэдээлэл зүйн аргаар бүх тэмдэгт тооцогдоно, Үүнээс цэг, таслал, зайг багтаадаг.

Цагаан толгойн хэлнээс орчуулбал

50-аас бага цагаан толгойн үсэгтэй ямар ч гадаад хэлний бичвэрийн үзүүлэлт хэрэглэдэг, хэлний бичвэр нь латин, крилл, арабик, эвсэл еврей тэмдэгтүүдийг агуулдаг.

Техник биш, уран зохиол биш сэдэв
0.02 нэгж/тэмдэгт (өөрөөр хэлбэл 4 000 тэмдэгттэй хуудаст 80 нэгж. Вэбэд ийм хуудас том.).
шашны сэдэв
0.02 нэгж/тэмдэгт
шинжлэх ухаан буюу техникийн сэдэв
0.04 нэгж/тэмдэгт (өөрөөр хэлбэл 4 000 тэмдэгттэй хуудаст 160 нэгж.).
уран зохиол
Fiable.biz-ээс асууна уу.

Хятад хэлнээс орчуулбал

Техник биш, уран зохиол биш сэдэв
0.12 нэгж/тэмдэгт (өөрөөр хэлбэл 1 000 тэмдэгттэй хуудаст 120 нэгж. Вэбэд ийм хуудас том.).
шашны сэдэв
0.12 нэгж/тэмдэгт
шинжлэх ухаан буюу техникийн сэдэв
0.24 нэгж/тэмдэгт (өөрөөр хэлбэл 1 000 тэмдэгттэй хуудаст 240 нэгж.).
уран зохиол
Fiable.biz-ээс асууна уу.

Солонгос хэлнээс орчуулбал

Техник биш, уран зохиол биш сэдэв
0.06 нэгж/тэмдэгт (өөрөөр хэлбэл 2 000 тэмдэгттэй хуудаст 120 нэгж. Вэбэд ийм хуудас том.).
шашины сэдэв
0.06 нэгж/тэмдэгт
шинжлэх ухаан буюу техникийн сэдэв
0.12 нэгж/тэмдэгт (өөрөөр хэлбэл 2 000 тэмдэгттэй хуудаст 240 нэгж.).
уран зохиол
Fiable.biz-ээс асууна уу.