[In English] [En français]

Fiable.biz үүргүүд

Цахим сайтын үүргүүд нь жилд нэхэгдсэн ба сайт дээр нэмэгдсэн модулиудын маягтыг танилцуулдаг. Түүнээс өөрөөр тохиолдолд модуль бүр жилд 20 нэгжийн үнэтэй. Та модулиуд дундаас сонирхох боломжтой:

Сэтгэгдэл
Таны сайтын зочидод олон нийтэд сэтгэгдлээ бичих боломжийг олгоно,
Санал асуулга
Та сайтын зочиддоо асуулт үлдээн тэдний саналыг харах боломжийг олгодог,
Өргөдөл гомдол
Та сайтын зочидоос өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах боломжийг олгоно.
Холбоо барих
Таны сайтын зочидод э-хаягийг чинь илэрхийлэхгүйгээр зочидод тантай холбоо барих боломжийг өгнө,
Хүн ба тооцоолуурыг ялгах модуль
тань руу сэтгэгдлээ бичих эсвэл э-захиа бичихийг хүсэж байгаа зочноор мурийсан хэд хэдэн тэмдэгтийг хуулуулж түүнийг машин биш хүн мөн гэдгийг шалгах хэрэгсэл.
Олон хэлтэй болгох
Танай сайтад хэд хэдэн хэл удирдна, ялангуяа цэсийг нь өөр өөр хэлтэй байлгах, нэг агуулгын өөр өөр хувилбаруудын хооронд холбоос (ер нь жижиг далбааны хэлбэртэй) байлгана. орчуулгууд бол нэмэлт үйлчилгээ.
Блог
Өгүүлэл бичих ба тооллын дарааллаар дугаарлах боломж олгодог.
Тоолуур
Зочдыг тооллох боломж олгодог.
Хайлтын систем
Түлхүүр үгээр цахим хуудасны дотор хайна,
Хэрэглэгчийн энгийн бүртгэл
Жишээ нь тэдгээрийн э-хаягийг хураах, эсвэл зөвхөн бүртгүүлсэн зочдод сэтгэгдлээ бичиж үлдээх эрхийг өгөхийг боломжоор хангана.
Цаг агаарын мэдээ
Тухайн өдрийн цаг агаарын мэдээллийг харуулна.
Валютын ханш
Тухайн өдрийн валютын ханшы мэдээллийг харуулна.
Байршлын зураг
Танай байгууллагын байршлыг харуулна.
Хөдөлгөөнт урсах зар
Та өөрийн хүссэн мэдээллээ хөдөлгөөнтэйгөөр харуулах боломжыг олгодог.
Зургийн эргэлт
Энэ нь зургийг автоматаар эргүүлэн солих хэлбэрээр зочдод харуулна.
Линк
Та өөрийн хүссэн байгууллага, аж ахуй нэгжийн вэб хаягийг байршуулах боломжтой.
Бичлэг
Та өөрийн вэб сайтдаа бичлэг байршуулахыг хүсвэл 1 минутын үнэ 20  нэгж.
Өгөгдлийн удирдлага
Хүснэгт жилийн 40 нэгж. Энэ нь янз бүрийн шалгуураар хайх боломжтой товъёог, тухайлбал лавлах номын боломжийг өгнө.
Цахим худалдаа
Жилд 80  нэгж. Төлөлтийн модиулийг агуулдаггүй гэвч өгөгдлийн хоёр хүснэгт агуулдаг: бүтээгдэхүүний хүснэгт, ба үйлчлүүлэгчийн хүснэгт.
Цахим төлбөр
Монголд жилд 80 нэгж. Өөр газар бол танай банкны шаардлагаас хамаарах үнийн саналыг Fiable.biz-ээс асуугаарай.
SSL суурьтай HTTPS аюулгүйн систем
Жилд 200 нэгж.
Гар утсанд зориулсан систем
Энэ нь таны вэб сайтыг зочин гар утаснаас үзэхэд таны вэб сайт тухайн гар утсанд зөв хэмжээтэй харагдах боломжыг олгодог. Жилд 200 нэгж. Жилд 200 нэгж.