[Монголоор] [Францаар]

Вэб хуудас бүтээх

"Таны загвараар" бүтээгдсэн сайт

/ Fiable.biz
тусгай загвараар олон
хэлний сонголттой бүтээгдсэн.

/
Түрээсийн үйлчилгээ

тусгай загвараар, олон хэлний
сонголттой, дэвсгэр буюу нүүр зургийг
захиалан зуруулж бүтээсэн.

"Бэлэн загвар"-аар бүтээгдсэн сайтууд


/ Булган аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс
бэлэн загвар ашиглан санал асуулга, зочдыг тоолох тоолуурын хамт бүтээсэн.
/ Орхон аймгийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Алба
бэлэн загвар ашиглан цаг агаарын мэдээ, валютын ханш, зочдыг тоолох болон хайлтын системтэй бүтээсэн.
/

Хөвсгөл жуулчин
бэлэн загвар ашиглан олон хэлний сонголттой бүтээсэн.
Facebook болон twitter-тэй шууд холбогдох боломжтой.

/ Тото зочид буудал
бэлэн загвараар олон хэлний сонголттой, холбоо барих болон байршлын зургийг харах боломжтой бүтээсэн.
/ "Ачлалт-нар" өрхийн эмнэлэг
бэлэн загвараар бүтээсэн.
/

Орхон аймгийн Жаргалант
сумын цахим хуудсыг бэлэн загвар ашиглан бүтээсэн.

/ Талын булаг эмнэлэг
Бэлэн загвар ашиглан бүтээсэн.
/

Дон Боско төв
бэлэн загвараар олон хэлний
сонголттой, холбоо барих
үйлчилгээтэй бүтээгдсэн.

/

Шинэ зар
бэлэн загвараар баннер байршуулах,
зар нэмэх, хайлтын систем, хэрэглэгчийг бүртгэх, сүүлд нэмэгдсэн мэдээллийг тусгайлан харуулах шүүлтүүртэй бүтээсэн.

Орхон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар.
бэлэн загвар ашиглан бүтээсэн.
/

Les Vendeens de Paris
бэлэн загвараар бүтээсэн.

/

"Ган хаалга" ХХК
бэлэн загвараар бүтээсэн.

Захиалагч нь өөрсдийн агуулгыг бидэнд бэлтгэж өгдөг болно.