[Англиар] [Францаар]

Нэмэлт үйлчилгээ
[]

Та вэб сайтын үндсэн үйлчилгээг авсан тохиолдолд нэмэлт үйлчилгээг дараах үнийн дагуу төлнө.


Шивэх үйлчилгээ Хүснэгт хийх үйлчилгээ Зураг авах үйлчилгээ Нэмж зураг байрлуулах үйлчилгээ (1 жилд)
1 тэмдэгт 2₮ 500₮ 1 000₮ 3 000₮


Хайлтын системийн модуль Санал сэтгэгдлийн модуль (зөвхөн уншигчдад) Тоолуурын модуль Холбоо барих модуль
20 000₮ 20 000₮ 20 000₮ 20 000₮


Үйлчилгээ Нэг хуудасны үнэ, НӨАТ ороогүй Нөхцөл Давуу тал
Хямд шинэчлэх 32 250 ₮ Та бүхэн сэдвээ шивж зурагтайгаа хамт и-захиагаар явуулна. Fiable.biz-тай зөвхөн и-захиагаар харилцах болно. Та бүхэн захиалгаа өгөхдөө төлбөрөө манай байгууллагын данс руу урьдчилан төлнө. Та бүхэнд вэб сайтан дахь хэлүүдээ сайн дураар сонгох боломжийг бид олгоно.
Энгийн шинэчлэх 63 750 ₮ Та бүхэн өөрсдийн вэб хуудсанд байрлуулах сэдвийг бидэнд шивж илгээгээгүй тохиолдолд хэвлэх баримтууд монгол, англи, франц, испани, латин буюу малагаш хэлүүдээр үйлчлүүлэх боломжтой. Та илгээсэн сэдвээ бусад хэлүүд рүү орчуулуулах хүсэлтэй бол төлбөр нь үүнд багтаагүй болно. Fiable.biz нь таны сэдвийг шивэх болон танай зургийг сканнердан үйлчлэж болно. Та бүхэн өөрсдийн вэб хуудсанд хэвлэх баримтуудаа хүссэн хэлээрээ шивэх боломжтой. Урьдчилгаа төлөхгүй. Үйлчлүүлэгч та бүхэн хуудас хэвлэгдснээс хойш 2 долоо хоногийн дотор төлбөрөө манай байгууллагын данс руу төлнө.

Орчуулгын үйлчилгээ

Бидний орчуулгын үйлчилгээ нь албан ёсны орчуулга биш учраас энэ үйлчилгээний үнэ нь техник болон уран зохиолын баримтуудад хамаарахгүй юм. Компьютерын утгаар ойлгох бүх тэмдэгтүүд, үүнд зай, шинэ мөр г.м. тооцогдоно. Та бүхэн захиалгаа өгөхдөө төлбөрөө манай байгууллагын харилцах данс руу урьдчилан төлнө. Нэг тооцооны доод хэмжээ : 8 900 ₮.


Эх баримтын хэл Хүрэх хэл Эх баримтын нэг тэмдэгтийн төлбөр, НӨАТ ороогүй Давуу тал
Монгол Англи 71 ₮ Мэргэжлийн хүний орчуулга.
Франц
Испани
Англи Монгол 18 ₮
Франц Уугуул монгол хүний орчуулга.
Испани
Монгол Франц 18 ₮ Гадаад хэлээр франц хэлээ заадаг байсан уугуул Франц хүний орчуулга.
Англи
Испани
Өөр хэлний хос Биднээс асууна уу.

Шашны баримт-д дээрх үнэ тариф үйлчилнэ. Харин эрх зүй, математик, компьютер буюу хэл шинжлэлийн баримт-д, дээр дурдсан үнүүдийг 2-оор үржүүлнэ үү. Өөр салбар-ын баримт буюу өөр хэлний хос бол биднээс асууна уу.

Fiable.biz-тэй зөвхөн монголоор харилцана.